• adminadmin
 • September 7, 2023
 • 0 Comments
 • 1 minute Read
 • 25 View
ภาพ เทวบารมี (God Aura) : งานศิลปะ

ภาพ : เทวบารมี (God Aura) คำอธิบายภาพ : แนวคิดเทวดาคือผู้ที่สั่งสมคุณงามความดี และคุณธรรม จนได้ไปเกิดเป็นเทวดาสถิตย์อยู่ในสรวงสวรรค์ด้วยอำนาจ แห่งพลังแห่งความดี หรือที่เรียกว่าบารมีนั้นมีรัศมีกายเป็นแสงออกมาจากร่างกาย หรือที่เรียกว่าออร่า มีสีสรรค์ที่งดงามตามพลังบุญกุศลที่บำเพ็ญมา เทคนิค : 3D Art Digital Creator #ภาพเทวดา #งานศิลปะ #ArtGallery

View More

 • adminadmin
 • September 7, 2023
 • 0 Comments
 • 1 minute Read
 • 21 View
ภาพ จินดารูปทอง (พระสังข์ชุบตัว) : งานศิลปะ

ภาพ จินดารูปทอง (พระสังข์ชุบตัว) คำอธิบายภาพ : แนวคิดที่มาของภาพจากนิทานสุวัณชาดกเรื่องสังข์ทอง ซึ่งปรากฏในท้องถิ่นทั้งภาคเหนือและภาคใต้ … เมื่อครั้งที่พระสังข์แอบขึ้นไปพื้นที่หวงห้าม และเห็นบ่อเงินบ่อทองสวยงาม พอพระสังทองเอานิ้วก้อยจุ่มลงไปนิ้วก็กลายเป็นสีทอง พระสังข์ทองจึงลงไปอาบทั้งตัว ร่างกายก็กลายเป็นสีทองงดงาม มีรัศมีงดงาม เทคนิค : 3D Art Digital Creator #พระสังข์ทอง #งานศิลปะ #ArtGallery

View More

 • adminadmin
 • September 7, 2023
 • 0 Comments
 • 1 minute Read
 • 36 View
ภาพ เทวพักตร์หน้าทอง (ใบหน้าพระโพธิสัตว์) : งานศิลปะ

ภาพ : เทวพักตร์หน้าทอง (ใบหน้าเทวดา) คำอธิบายภาพ : เทวดาคือผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลและสั่งความดี จนได้ไปเกิดในสวรรค์ มีกายเป็นสีทอง เทวดาผู้ชายเรียกว่าเทพบุตร มีลักษณะใบหน้าหล่อเหลางดงาม เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม เทคนิค : 3D Art Digital Creator #ภาพเทวดา #งานศิลปะ #ArtGallery

View More

 • adminadmin
 • September 7, 2023
 • 1 Comments
 • 1 minute Read
 • 29 View
ภาพ โพธิพักตร์ (ใบหน้าพระโพธิสัตว์) : งานศิลปะ

ภาพ : โพธิพักตร์ (ใบหน้าพระโพธิสัตว์) คำอธิบายภาพ : พระโพธิสัตว์คือผู้ที่บำเพ็ญบารมี อมรมสั่งสมอุปนิสัยที่ดี เป็นมิตรกับผู้คน และสั่งสมคุณธรรมเพื่อเป็นผู้นำหมู่ชนและนำพาคนให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวง ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงต้องดำรงไว้ซึ่งความดีและคุณธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนหมู่มาก เทคนิค : 3D Art Digital Creator #ภาพพระโพธิสัตว์#ภาพศิลปะ#ArtGallery

View More

Enable Notifications OK No thanks